Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Beretning Otterup Markedsforening 2015.

Som sædvanlig startede vi årets markeder med gratis morgenbrød og kaffe til alle sponseret af Kaffeimperiet og Otterup Bageri. Det var som sædvanlig et stort tilløbsstykke.

Der blev udleveret 8 liter kaffe og 300 rundstykker. Traditionen tro var der også denne dag. "Store kartoffeldag" med udpegning af årets knold m.m.

Sommeren 2015 er nok det år hvor vi har haft flest personer på Torvet. Vi var forholdsvis heldige med vejret og stort set alle lørdage var der totalt fyldt op. Antal kræmmere i sommeren 2015 kommer Per ind på i forhold til regnskabet.

Vi har som sædvanlig haft et fantastisk samarbejde med Restauranterne på Torvet, uden dette samarbejde var det ikke muligt hver lørdag i sommerperioden at afholde sådan en fest. Jeg syntes det er unikt at vi her i vores lille by kan skabe sådan en fest lørdag efter lørdag, hvor folk kommer langvejs fra for at opleve fest og marked på Torvet i Otterup.

Så en stor tak til Giallo Rosso, Thomas og Mette med personale og lige så stor en tak til Karl Marius, Åse og Benno med personale. Men den største ros og tak skal nu gå til vores kræmmere, uden dem var der ingen fest og marked.

Det var spændende at starte op i juni 2015 på det nye torv, flere var noget skeptiske om der nu var plads nok, men denne skepsis er grundigt gjort til skamme, der er fortsat plads til os alle på Torvet og det har højnet standarden at der er blevet mere plads til restauranterne.

Vi har en plads her midt i byen som vi kan være stolte af, men et lille hjertesuk, nu skal den grimme Faktabygning snart væk det må vi alle stå sammen om og presse politikerne.

Lotterisalget har været en fantastisk succes i 2015, ikke mindst takket være vores supersælger Hanne. Der skal også lyde en stor tak til alle de personer der har medvirket ved afviklingen af markedsdagene, jeg syntes vi har fået en god struktur på markedsdagene, og uden de frivilliges hjælp var det aldrig gået, hjertelig tak til alle.

Som sædvanlig syntes jeg vi har været noget glemt i pressen, det er som om dette ikke er finkulturelt nok til at blive omtalt som en aktivitet i Nordfyns Kommune, vi har jo heller ikke hverken besøg af prinsesser grever eller andre gejstlige. Dog skal der lyde en stor ros til netavisen 5450- otterup.dk som hele sommeren omtaler hver eneste markedsdag og sender billeder ud.

Men vi er fortsat den største samlede folkelige oplevelse på Nordfyn.

Som noget nyt i år afholdt Handelsforeningen strandfest på Torvet, desværre regnede det hele væk om lørdagen, så vores kunder havde ikke megen glæde heraf. Vi var lidt skeptisk ved opførslen af den store sandskulptur, er der nu nok plads til os? - men det gik fint.

Vores erfaringer denne sommer er at jo mere der sker, desto flere folk på pladsen og vore kunder har en fantastisk evne og vilje til at tilpasse sig.

Jeg vil slutte med en tak til alle vores sponsorer, med farer for at glemme nogen, vil jeg nævne Finn Frederiksen, stor tak fordi du igen var på banen med årets markedsplakat, Kaffeimperiet, Otterup Bageri, Lunde Vognmandsforretning, og følgende for at sponsorere præmier til lotteriet: Poppen, Karl Marius, Otterup Hotel, Giallo Rosso, Otterup Handelsforening og Storms Fisk.

Endelig en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde der er lagt i foreningen.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingens drøftelse.

Børge Nielsen
Formand