Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

NYT HAVNEANLÆG I KLINTEBJERG

PRESSEMEDDELELSE
12. oktober 2015

Klintebjerg Havn har i længere tid været i en elendig forfatning. Klintebjerg Bådelaugs bestyrelse har arbejdet målrettet med at få de nødvendige tilladelser for at kunne iværksætte en renovering af havnen, både fra kommune, kystdirektorat og naboer, og har ledt med lys og lygte for at finde en finansieringmodel, der ikke ville slå bunden ud af bådelaugets økonomi.

I første omgang ville dette kræve et nyt 30 årigt lejemål med kommunen, så et eventuelt lån i et pengeinstitut ville kunne realiseres og det forlængede lejemål er nu godkendt.

Efterfølgende har bestyrelsen været i gang med at søge fonds midler, og det er med stor glæde, at vi nu kan meddele, at det er lykkedes at få en bevilling til et helt nyt anlæg fra:

A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

A.P. Møller fonden har den 9.oktober 2015 bevilget 3,7 mill. kr. til Klintebjerg Bådelaug til udskiftning af havneanlægget i Odense Fjord.

Vi er meget taknemlige og glade for bevillingen, og vil gerne udtrykke vores glæde over at vi i fremtiden vil have mulighed for at drive Klintebjerg bådelaug, efter de gældende principper, hvor lokale fritidsfiskere og sejlere kan have en mindre båd liggende, og hvor det ikke er pengepungen der afgør om man kan få en plads.

Et nyt og forbedret havneanlæg vil ligeledes sikre at området bevarer sin status som tilflugtssted for borgere i de omkringliggende byer, der kommer valfartende i kajak, båd, cykel eller bil, for at nyde områdets rekreative atmosfære.

Klintebjerg Bådelaug udtrykker sin store tak til A.P. Møller Fonden, uden hvis bevilling, dette
projekt ikke ville kunne gennemføres, med samme høje standart.

Bådelauget takker ligeledes diverse interesseorganisationer, som har bakket op om dette projekt.

Projektet forventes at starte op i efteråret 2015 og være afsluttet inden den nye sejlsæson starter.

Bestyrelsen

Klintebjerg Bådelaug