Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

KaffeKlubben

Her på 5450-otterup.dk kan du fra tid til anden opleve at KaffeKlubben – som har en mening om alting – får til orde.

På god redaktionel vis, så ved vi her på redaktionen, hvem der står bag KaffeKlubben – men vi si’r det ikk’!

S

Mar 2011: Er vi på skideren?

Nej tværtimod, nu har Kommunen endelig besluttet at nedlægge det eneste offentlige toilet, her i Otterup.

Endelig gør Kommunen lidt for det private initiativ og vores udviklingsmuligheder her i Otterup. Ved at opsige aftalen med Karl Marius, som til nu, har givet frit lejde for værdigt trængende, giver Kommunen nu rum for lidt nytænkning til alle os arbejdsløse, førtidspensionister, pensionister, andre på overførselsindkomst og resten af de indbyggere, der heller ikke har for mange penge at rutte med (så er der vist ikke ret mange vi har glemt).

Alle hjem i Otterup, er som bekendt udstyret med toiletter, som hjemmets egne beboere benytter jævnligt og flere gange om dagen. Men kapaciteten på toiletterne er jo langt fra udnyttet. Der er mange timer hvor de bare står tomme og ubrugte hen, til ingen verdens nytte!

Her er det vi skal sende en venlig tanke til Kommunen, som med opsigelsen af toiletaftalen med Karl Marius, nu giver mulighed for at vi indbyggere i Otterup, endelig kan udnytte den store ledige kapacitet, der er på vore toiletter. Samtidig med at vi kan tjene en lille ekstra skilling, der igen kan være med til at gøre Kommunens skatteindtægt for de kommende år, en del højere, så vi dermed undgår at Kommunen også skal opsige alle aftaler om offentlige toiletter i Bogense.

Vi har i al beskedenhed lavet et udkast til skilt, der kan sættes op ved alle husstande, der er interesserede i dette nye innovative tiltag, som kommer i stand, ene og alene på grund af at vi er en del af en Kommune, der kun vil vores bedste.

Jublen bør ingen ende tage!

Feb 2011: Otterup Hotel

Her på portalen vil vi også gerne byde velkommen til det nye værtspar på Otterup Hotel. Vi har i de lokale medier læst om de mange ideer og tiltag som det nye værtspar ønsker at sætte igang.

De første tiltag starter allerede lørdag, hvor værtsparret varsler nye tider med deres åbningstilbud.

Hvis nye tider betyder, at vi ikke længere behøver at køre til Odense for at spise ude, at det bliver muligt at invitere sine forretningsforbindel-ser eller venner til en hyggelig frokost og koner og kærester til lidt ude hygge, uden vi behøver at omprioritere huset – så hilser vi både de nye tider og værtsparret meget velkomne.

Jan 2011: Dilettant i Sneglehuset.

Som så mange andre, har KaffeKlubben købt billetter til årets Dilettant i Sneglehuset – ”Fest i forsamlingshuset”. I den anledning har vi også fået programmet for forestillingen, der bl.a. indeholder Formandens Klumme.

Formand Helgo skriver her om foreningens udfordringer og ringe muligheder for at afholde Dilettant til næste år. Det synes KaffeKlubben i al beskedenhed, er intet mindre end en katastrofe. Altså at vi muligvis må undvære forestillingen til næste år – igen.

KaffeKlubben vil gerne – ligesom Formand Helgo – opfordre alle til at melde sig ind i foreningen, Norup og
Omegns Borgerforening, så de kan få politikerne i tale. Det koster sølle 20,- kr. og det meget lidt besvær, det er at sætte pengene ind på foreningens konto.

Formandens velmenende opfordring bringes her i sin helhed.

"FORMANDENS KLUMME
Jeg og Bestyrelsen ønsker jer alle et rigtigt godt nytår med ønsket om en masse oplevelser i 2011 i Norup og
Omegns Borgerforening.

Når du modtager dette program, er vi i fuld gang med 2011. Hvad vil det nye år bringe? Ja det ved vi endnu
ikke, men jeg lover jer, at bestyrelsen vil gøre alt for at Borgerforeningen kan fortsætte sit arbejde.

I 2010 måtte vi aflyse vores planlagte dilettant. Grunden til dette var, at Sneglehuset var i gang med en større re-
novering af gymnastiksalen hvor vi jo afholder vores årli ge dilettant. Arbejdet er nu færdigt og vi fortsætter med
vores traditioner her i januar og februar. Skuespillerne har gennem vinteren, flere gange om ugen, øvet sig og
sat forestillingen op til nogle festlige og fornøjelige timer iSneglehuset.

I 2012 bliver vi igen hjemløs idet politikerne i Nordfyns kommune har besluttet at lukke Sneglehuset. Bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne for lokaler som kan stilles til rådighed for vores fortsatte arbejde. Det håber vi kan lykkedes, men det kræves at lokalet også har en scene så vores tradition med den årlige dilettant kan fortsætte.

Derfor er det meget vigtigt og afgørende for foreningens eksistens at få registreret så mange medlemmer af No-
rup og omegns Borgerforening som mulig, således at vi kan få politikerne i tale. Vi opfordre dig til at melde dig
ind i foreningen. Det koster kun kr. 20,-, Du kan indsætte beløbet på konto nr. 6862 4018104 i Nordfyns Bank eller
henvende dig til undertegnede på telefon nr. 64824080 Vel mødt i Sneglehuset i 2011, vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen Helgo, Formand "

STØT OP OM LOKALE PROJEKTER!

Dec 2010: ”Vi har jo kun det sjov, vi selv laver”!!!???

Hr. Morten AndersenNordfyn Kommunes hjemmeside, har vi et par dage kunnet læse borgmester Morten Andersens jule- og nytårshilsen til ”folket”. Der gør borgmesteren status over året der gik.

Her i KaffeKlubben kan vi – efter endt læsning af hilsenen – konstatere at borgmesteren ikke kan have fået sved på panden i 2010! Highligts på statussen er 3 Open By Night besøg, fordelt på Otterup, Bogense og Søndersø, samt ikke mindst deltagelse i Rosenfestivalen i Bogense. (Der står rent faktisk ikke om borgmesteren har deltaget i Rosenfestivalen, men blot at denne festival, er et flot eksempel på ”hvor rigtig sjovt vi kan have det i nordfyns kommune!!!???)

Så har vi jo fået et nyt plejecenter -  Møllehaven – i  Bogense, som man jo desværre var nødt til at hente ekspertise til at få bygget, omme fra Kerteminde! Det skal bemærkes at ”Plejecentret er med god plads, til at beboerne kan nyde livet” – hvad end det betyder!

Det var så 2010.

KaffeKlubben kan dårligt vente et helt år, med at høre hvad borgmesteren får tiden til at gå med i 2011.

Borgmesteren konstaterer allerede nu, i sin jule- og nytårshilsen, at udfordringerne står i kø i 2012, meeen lad os nu lige høre hvad der sker i 2011 først. Skal vi råde borgmesteren, så bør han måske skrive lidt ned undervejs, så der kan komme - bare en smule mere indhold - i næste års hilsen.

"Vi har jo kun det sjov vi selv laver", så KaffeKlubben ønsker også Borgmesteren en god jul og et godt nytår.